De to

Lokus og fokus er kjærester, de.
De har hverandre, er hva det vil si.
Hjerte og sinn, er de, lengsler og savn,
lykke og fromme, og nytte og gavn.

Lokus og fokus er ett ved en bønn.
De vil rettferdighet ha ved sin sønn.
Hva de vil fram til forener de to.
Stilling og stand trygt og godt så vil bo.