Det er klart

Som en lykt for min fot
og et lys på min sti
vil det alltid gi mot
og for visst sette fri.

Og det er snilt og rart,
og det gjør alltid klart,
og det gir liv til grønt,
Herrens Ord. Det er skjønt.

[ Jevnfør Salmenes bok, 119:105 ]