Godt var det

Jeg fikk en gang litt støtte
i fra en mann jeg møtte.
For lemmene var trøtte
og han lot til meg gløtte.