Guds kjærlighet

Nå. Viser vi Guds kjærlighet
med ønske og i ærlighet,
så er vi himmelske som to.
For sol og regn vil i oss bo.

Oppmerksomhet er gave en
og oppmuntring er gave to,
og du vil føle du er ren
om Sønnen, Kristus, er din tro.

De måter to å være på
er evighetens liv å få.
Så be om det, at Gud deg har
så kjær at Gud i eie tar.