Læreplan

En læreplan er holdt i hevd
av ofrende når etterlevd.
En gjør som en er nødt til òg
en hater det å gå i tog.

Men noen synes det er bra
å måtte gjøre, unnskyldt da.
De vil ha loven kjempestor
så de kan ofre i et kor.

Men det gjør ikke vi. Vi tror
at frelsen på vår tro beror.
Rettferdiggjort ved tro, sa Gud.
En læreplan gjør ingen brud.