Projisering

Projisering er også en greie. Vi tar tak i blikk tatt i eie, et blikk av en fryktelig art, og vi finner i livet en start og bestemmer at slik vil det være, det som er oss virkelig nære. Og blikket, det som er så leit, blir fortrengt og blir nesten helt greit.