Tro og håp

Sommer
kommer,
mener
ener.

Vinter
venter,
hinter
jenter.

Frøet
senkes,
brødet
tenkes.