Kjærligheten

Om Guds kjærlighet er det å si
at du virkelig ønske den må,
slik at du er Guds kjærlighet i,
ikke bare for saken vil stå.

Desperat bør du hevde Guds bud!
Det du sier må komme deg fra!
Du må virkelig herlige Gud!
Bare slik vil du kjærlighet ha.