Mesterkjensle

Før, var min tanke å få til en samling.
Nå, er jeg kyndig som en modig gamling.
Diktverk jeg lager på rekke og rad,
bare der er noe som gjør meg glad.

Den tok litt tid, har jeg lyst til å nevne,
utviklingen av en dikterisk evne.
Og det var tungt, innimellom, å prøve.
Nå er jeg framme – og stolt som en løve!