På en hviledag

Jeg vil hvile i dag, ikke gjøre et slag.
Ingen rolle jeg spiller er Gud til behag.
Så i dag vil jeg hvile. Jeg trenger det, merk.
Så i dag vil jeg slett ikke gjøre et verk.

Ingen byrde skal nå meg. I dag er jeg klar.
Jeg vil hvile og takke og elske min Far.
Jeg vil leke. I morgen, først, får jeg min dåp.
I det leken blir alvor, jeg tenner mitt håp.