Som lykt for min fot

De Ti Bud er vårt dømme på vett.
Om du bryter et bud er du gal.
Du er gal om du også er rett.
Herren krever at du er befal.