Som utilregnelig

Jeg må vite hva som skjer,
hvor jeg har deg, du som ter
deg som det der tenkes på.
Jeg kan ikke skyldig stå.

Uten styrke er jeg med.
Utilregnelig har fred
når han ikke sterk men klar
posisjon i livet har.