Våre folkevalgte

Våre folkevalgte gir meg slett ikke ro.
For de er ikke kristne, mot opphavet tro.
De forfekter verdier, og vil ha oss til
å gå fram her i livet som var det et spill.

De forsøker å lage en menneskerett,
formulert som en slags spillets fellesskapsvett,
og de har ingen tanke for at i et spill
er der ikke en brikke som vil være snill.