Min styrke

Jeg blir alltid nektet viten.
Så jeg kan bli veldig sliten.
Men jeg har en veldig styrke:
Jeg kan herligheten dyrke.