Som blomst

Slik blomsten kommer til sin rett
ved rot og stilk og blomst,
fikk jeg, da jeg fikk ta til vett,
å bli en forekomst.

Jeg kjenner det er liv i meg,
at Gud har gitt meg det.
Må Kristus i meg like seg,
er hva jeg om vil be.